SlovenskýMagyarEnglish

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov

 02.10.2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva

v Dedine Mládeže

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v Dedine Mládeže podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Meno, priezvisko1), akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt,  politická strana2)

1. Ladislav, Bazsó, Ing., 54, technik, Dedina Mládeže, Malý Ostrov 66, nezávislý kandidát

2. Tibor, Fülöp, 46, automechanik, Dedina Mládeže, Nová 15, nezávislý kandidát

3. Sandra, Kovácsová, Bc., 23, študentka VŠ, Dedina Mládeže, Fučíkova 32, nezávislý kandidát

4. Marián, Plavec, 36, zamestnanec, Dedina Mládeže, Mičurinova 40/15, nezávislý kandidát

5. Mahuliena, Skalnická, 47, účtovníčka, Dedina Mládeže, Kpt. Nálepku 34, nezávislý kandidát

6. Eva, Struháriková, 26, pomocný vychovávateľ, Dedina Mládeže, Fučíkova 14, nezávislý kandidát                                                                                                                                

7. Eva, Telekesová, 41, pomocný vychovávateľ, Dedina Mládeže, Fučíkova 1, nezávislý kandidát

8. Marcel, Tuška, 35, invalid, Dedina Mládeže, Mičurinova 13, nezávislý kandidát         

9. Ottó, Varga, Ing., 53, učiteľ, Dedina Mládeže, Malý Ostrov 42, nezávislý kandidát     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Dedine Mládeže

Dátum:

25.9.2014

     

 

predseda volebnej komisie

                                                                                                                                 Eleonóra Struháriková, Bc.

 

 

_____________

1)   Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu  alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.


Zoznam aktualít: