SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecdedinamladeze.sk spravuje Obec Dedina Mládeže je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Dedina Mládeže

Adresa:
Obecný úrad Dedina Mládeže
Nám. 4. apríla 7/8
946 03 Dedina Mládeže

IČO: 00306428

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Dolné Považie
Počet obyvateľov: 457
Rozloha: 1 278 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1949

Všeobecné informácie: info@obecdedinamladeze.sk
Podateľňa: podatelna@obecdedinamladeze.sk
Starosta: starosta@obecdedinamladeze.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecdedinamladeze.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 777 91 31

E-mail: sekretariat@obecdedinamladeze.sk

Kompetencie:
Obec Dedina Mládeže je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad v Kolárove
Vedúci: Ing. Imrich Mészáros
Tel.+421 35 790 0936
E-mailstavebne@kolarovo.sk
Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 19