SlovenskýMagyarEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 533)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11.03.2024 Integračný zámer Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
C7/2024 Nájom hrobového miesta Odb.: Štefan Pajdlhauser
Dod.: Obec Dedina Mládeže
150 €
zo dňa 3.4.2024 zámena pozemkov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Agroreal Dedina Mládeže, a.s.
0 €
Dňa 21.3.2024 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalový ch výrobkov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0 €
21.3.2024 Nájom obecného bytu Odb.: Alžbeta Kuruczová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2 €
21.03.2024 Nájom obecného bytu Odb.: Katarína Nagyová, rod. Molnárová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2 €
2024/0024 Zemný plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Martin Lobotka
800 €
2024/0025 Elektrická energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Martin Lobotka
800 €
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu zo dňa 29.6.2023 zmena špecifikácie nákladov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0 €
01.02.2024 Nájom obecného bytu Odb.: Regina Nováková
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2 €
Generované portálom Uradne.sk