SlovenskýMagyarEnglish

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce 2022

 30.10.2022

Do Obecného zastupiteľstva v  Dedine Mládeže boli zvolení:

Tibor Fülöp, ml., nezávislý kandidát               počet platných hlasov 130

Tibor Fülöp, st., nezávislý kandidát                počet platných hlasov 120

Mahuliena Skalnická, nezávislá kandidátka    počet platných hlasov 115

Ottó Varga, Ing.,  nezávislý kandidát             počet platných hlasov 110

Marcel Tuška, nezávislý kandidát                   počet platných hlasov 96

Náhradníci:

Tímea Bazsóová, nezávislá kandidátka       počet platných hlasov 75

Marián Plavec, nezávislý kandidát                 počet platných hlasov 75

Marián Báňás, nezávislý kandidát                 počet platných hlasov 74

Adrianna Varga, nezávislá kandidátka         počet platných hlasov  69

Za starostku obce Dedina Mládeže bola zvolená

Gabriela Gönczölová, JUDr. Ing., nezávislá kandidátka       počet platných hlasov 172

kandidát na starostu, pán Marián Báňás získal 39 platných hlasov


Zoznam aktualít: