SlovenskýMagyarEnglish

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre hlasovanie v referende dňa 21. januára 2023

 09.11.2022

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

v obci Dedina Mládeže pre hlasovanie v referende,

ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

V súlade s ustanovením § 8 a § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Dedina Mládeže oznamuje, že pre hlasovanie v referende, ktoré sa bude konať

dňa 21. januára 2023 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny,

je utvorený nasledovný volebný okrsok:

Okrsok č. 1

volebná miestnosť v Kultúrnom dome Dedina Mládeže, malá sála, Nám. 4. apríla č.6/6, 946 03 Dedina Mládeže.

V Dedine Mládeže, dňa 9. novembra 2022

              JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

                  Starostka obce


Zoznam aktualít: