SlovenskýMagyarEnglish

Príloha č.1 podmienok obchodnej verejnej súťaže

 10.01.2017

Príloha č.1 podmienok obchodnej verejnej súťaže je zverejnená v časti úradná tabuľa.

http://www.obecdedinamladeze.sk/files/2017-01-10-081035-Pr__loha___._1_k_obchodn__mu_verejn__mu_s____a__u.pdf


Zoznam aktualít: