SlovenskýMagyarEnglish

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 23.03.2015

Oznamujeme obyvateľom obce, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu  elektrickej energie budú dňa 24 -ho  marca 2015  od 8.00 hodiny  do 11.00 –tej hodiny  bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Brigádnická, Makarenkova, Mičurínova, Nám.4.apríla,  a Nová.

 

Értesítjük a lakosságot,hogy a villanyvezetékeken javítást fognak végezni  2015. március 24-én,  8.00 órától 11.00 óráig. Ez okból kifolyólag nem lesz villanyáram szolgáltatás a Brigádnická,  Makarenkova, Mičurínova,  Nám.4.apríla, és Nová utcákban.


Zoznam aktualít: