SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Dedina Mládeže

 12.09.2014

OBEC DEDINA MLÁDEŽE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE

 

     

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov je počet obyvateľov Obce Dedina Mládeže

442

 

V Dedine Mládeže, dňa 21. augusta 2014


Zoznam aktualít: