SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

 14.08.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Dedina Mládeže oznamuje,

že malo ku dňu vyhlásenia volieb,

t. j. k 10. júlu 2018

448 obyvateľov.

V Dedine Mládeže, dňa 14.08.2018

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

   Starostka obce


Zoznam aktualít: