SlovenskýMagyarEnglish

Zrušené stránkové hodiny - klientské centrum okresného úradu Komárno

 27.10.2020

Ministerstvo vnútra oznámuje, že odo dnešného dňa (27.10.2020) sú všetky kontaktné pracoviská MV SR až do odvolania zatvorené. 

„Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská Ministerstva vnútra SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené. 

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas) pre občanov, ktorí o uvedené doklady požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch  (s výnimkou cestovných pasov), ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19. Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.“Zoznam aktualít: