SlovenskýMagyarEnglish

Výsledky komunálnych volieb/az önkormányzati választás eredményei

 16.11.2014

Obec Dedina Mládeže/Ifjúságfalva község

Výsledky volieb do samosprávy obce

konaných dňa 15. novembra 2014

A 2014. november 15-i önkormányzati választás eredményei

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

P.č.   Meno a priezvisko, titul            pol. strana, hnutie                       počet hlasov                                

1. Tibor Fülöp                                    nezávislý kandidát                        130

2. Mahuliena Skalnická                    nezávislý kandidát                       119

3. Ottó Varga, Ing.                              nezávislý kandidát                        118

4. Marcel Tuška                                 nezávislý kandidát                        113

5. Marián Plavec                                nezávislý kandidát                          93

 

Náhradníci:

1. Eva Telekesová                               nezávislý kandidát                     80

2. Ladislav Bazsó, Ing.                       nezávislý kandidát                      71

3. Sandra Kovácsová, Bc.                  nezávislý kandidát                     70

4. Eva Struháriková                              nezávislý kandidát                     40

 

Za starostku obce bola zvolená:

Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová         nezávislý kandidát                       189


Zoznam aktualít: