SlovenskýMagyarEnglish

Vyhlásenie Mimoriadnej situácie pre územie SR

 12.03.2020

Vláda SR uznesením č.111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje 12. marca 2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Zoznam aktualít: