SlovenskýMagyarEnglish

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu

 02.10.2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti

v Dedine Mládeže

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v Dedine Mládeže podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

Meno, priezvisko1), akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana2           

1. Gabriela Gönczölová, Mgr., Ing., 42, starostka obce, Dedina Mládeže, Jilemnického 72/2, nezávislý kandidát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Dedine Mládeže

Dátum:

25.9.2014

     

 

predseda volebnej komisie

Eleonóra Struháriková, Bc.

 

 

 

 

__________________

1)  Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.


Zoznam aktualít: