SlovenskýMagyarEnglish

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 09.04.2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že v územnom obvode okresu Komárno je od 09.04.2020, 15.00 hod. do odvolania vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Zoznam aktualít: