SlovenskýMagyarEnglish

Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií, dokladov a zbraní

 26.02.2021

Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská

dopravných evidencií, dokladov a zbraní

Vstup občana na vybavenie agendy evidencie vozidiel, vydávania dokladov občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov a agendy zbraní a zbrojných preukazov sa umožňuje, ak:

  1. sa osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného podľa aktuálnych pravidiel Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (tzv. COVID AUTOMAT)
  2. osoba prekonala ochorenie COVID-19 a preukáže sa dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo
  3. osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a preukáže sa dokladom, že od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  4. má nad 65 rokov veku,
  5. má dieťa do desiatich rokov veku,
  6. ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a preukáže sa príslušným dokladom.

Rozsah stránkových hodín

Evidencia vozidiel

08:00-14:00

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

08:00-14:00

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

08:00-14:00 okrem štvrtka

Na úseku dopravných evidencií: sa vykonávajú všetky druhy evidenčných úkonov

(vybavujú sa len občania, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby).

Na úseku vydávania dokladov:

občianske preukazy  -  sa vydávajú bez obmedzenia (výnimka: nie je zabezpečované štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP (kvalifikovaný elektronický podpis), nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú),

vodičské preukazy – sa vydávajú bez obmedzenia,

cestovné pasy  - sa vydávajú bez obmedzenia.

Na úseku zbraní a streliva

sa vykonávajú všetky evidenčné úkony v agende zbraní a zbrojných preukazov, ak osoba, ktorá požiada o vykonanie evidenčného úkonu:

  1. sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného podľa aktuálnych pravidiel Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (tzv. COVID AUTOMAT),
  2. prekonala ochorenie COVID-19 a preukáže sa dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo
  3. bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a preukáže sa dokladom, že od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

                                                                                                       


Zoznam aktualít: