SlovenskýMagyarEnglish

Usmernenie týkajúce sa vojnových utečencov z Ukrajiny

 09.03.2022

  1. Žiadame obyvateľov/ubytovacie zariadenia na území obce Dedina Mládeže, aby na obecný úrad nahlásili skutočnosť, že u seba v súkromí/v ubytovacom zariadení ubytovali resp. od ubytovali utečencov; je to dôležité súvislosti s preplácaním výdavkov za ubytovanie a ich povinným Ag testovaním pri príchode a odchode (2 testy na osobu),
  2. Informujeme občanov, ktorí zabezpečujú ubytovanie utečencov z Ukrajiny aby inštruovali utečencov o nutnosti prihlásenia sa k dočasnému útočisku, na čo je potom naviazaná refundácia nákladov na ubytovanie, pomoc v hmotnej núdzi (ÚPSVaR), možnosť umiestnenia detí v MŠ a ZŠ, atď.,
  3. dočasné útočisko vybavuje Cudzinecká polícia v Nových Zámkoch (CP v NZ) , Ul. bitúnkova č. 8, stránky vybavuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni;
  4. k urýchleniu procesu vybavenia žiadosti o dočasné útočisko na CP v NZ, sú na obecnom úrade k dispozícii tlačivá, ktoré si budú môcť žiadatelia vyplniť už dopredu,

Zoznam aktualít: