SlovenskýMagyarEnglish

Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ

 14.08.2018

Obec Dedina Mládeže

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Uznesením č.177/2018 zo dňa 22.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže

bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec.

V Dedine Mládeže, dňa 14.08.2018

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová

                                                                                                                                                                         Starostka obce

Zoznam aktualít: