SlovenskýMagyarEnglish

Upozornenie pre seniorov

 29.07.2020

Upozornenie pre seniorov!

Vážení občania, opakovane dochádza k trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ ku ktorým skutkom došlo rôznymi spôsobmi.

Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od nich žiadali finančnú hotovosť, pričom uviedli, že pre peniaze sa nevedia dostaviť osobne, preto peniaze vyzdvihne druhá osoba.

V niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby predstavili ako lekári a oznámili seniorovi, že ich príbuzný (syn, dcéra, vnuk) mal dopravnú nehodu a finančnú hotovosť potrebuje na lekárske vyšetrenie alebo na kompenzáciu škody, ktorú ich príbuzný pri dopravnej nehode spôsobil. V iných prípadoch sa telefonujúci predstavili ako osoby, ktorým príbuzný seniora spôsobil škodu pri dopravnej nehode a v  niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby seniorom predstavili ako príbuzní (vnuk, brat), pričom uviedli, že mali dopravnú nehodu a finančnú hotovosť žiadali na kúpu motorového vozidla.

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní.

Páchatelia na seniorov vytvárajú psychický tlak jednak tým, že im oznámia, že ich blízka osoba má v dôsledku dopravnej nehody vážne zranenia alebo spôsobila značnú škodu, ako aj tým, že opakovane telefonicky tlačia na seniora, aby čo najskôr odovzdal peniaze pre príbuzného.

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby s tým, že potrebujú peniaze a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.


Zoznam aktualít: