SlovenskýMagyarEnglish

Upozornenie pre občanov

 26.02.2021

V dňoch od 15. 02. 2021 – do 31. 03.2021 (6 kalendárnych týždňov) sa uskutoční sčítanie obyvateľstva  tento krát moderným  elektronickým spôsobom, kedy sa každý obyvateľ sčíta sám, alebo  pomocou blízkej osoby s využitím počítača, tabletu, alebo mobilného telefónu s pripojením na internet prostredníctvom formulára na stránke www.scitanie.sk.

Ak to nie je možné, na splnenie povinnosti sčítania obyvateľov 2021 môže občan využiť asistované sčítanie a to v dobe od 01. 04. do 31. 10. 2021)

  1. KONTAKTNÉ MIESTO  ( STACIONÁRNY ASISTENT)
  •  bude zriadené v každej obci/meste ,
  •  občanovi so sčítaním pomôže STACIONÁRNY ASISTENT
  • občan sa sám dostaví na takéto kontaktné miesto

  1. MOBILNÍ ASISTENTI
  • budú pôsobiť  na území obce/mesta
  • navštívia domácnosť za účelom sčítania občana
  • občan však  musí o takúto službu SÁM  telefonicky požiadať  (napr. z dôvodu choroby, imobility a pod.) až na základe telefonátu  prídete mobilný asistent priamo do obydlia! 

Policajný zbor v tejto súvislosti dôrazne vyzýva občanov:

  • aby pri elektronickom sčítaní v čo najväčšej možnej miere využili  pomoc v rámci rodiny, alebo blízkych, ktorým dôverujú,
  • nevpúšťajte  do svojho obydlia cudzie osoby, ktoré vám ponúkajú pomoc pri elektronickom ani asistenčnom sčítaní.

Zoznam aktualít: