SlovenskýMagyarEnglish

Upozornenie policajného zboru- vlámačky do firiem

 04.12.2017

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne sa touto cestou obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o spoluprácu s cieľom zvýšenia ochrany majetku.

V poslednom období bol zaregistrovaný zvýšený počet krádeží vlámaním  do prevádzok rôznych firiem, a to hlavne v nočných hodinách. V rámci celého okresu Komárno boli zaznamenané prípady, keď si páchatelia buď náhodne alebo cielene vyberali prevádzky rôznych firiem, v ktorých došlo ku krádežiam vlámaním, kde predmetom záujmu páchateľov bola finančná hotovosť a stravné poukážky.

Touto cestou žiadame zamestnancov prevádzok všetkých spoločností v okrese Komárno, aby boli všímaví a v prípade, ak cez pracovnú dobu sa objaví v ich prevádzkach nejaká podozrivo sa správajúca osoba, aby túto skutočnosť oznámili na telefónnom čísle 158.

Ďalej odporúčame všetkým konateľom a zástupcom spoločností v okrese Komárno, pokiaľ je to možné, aby nenechávali hotovosť, stravné poukážky a cennosti v prevádzkach svojich spoločností, čím môžu predísť ujme na svojom majetku.


Zoznam aktualít: