SlovenskýMagyarEnglish

Upozornenie - Sviatok všetkých svätých

 27.10.2017

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi období pred a počas  dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.

V tejto súvislosti odporúčame občanom:

1.      Po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie,

2.      Nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady,

3.      Pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.

 

Nedajme šancu zlodejom!


Zoznam aktualít: