SlovenskýMagyarEnglish

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

 07.06.2013

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Pri povodniach žiadosť o ošetrovné nemusí potvrdiť lekár

 

V súvislosti s povodňovou situáciou na Slovensku Sociálna poisťovňa oznamuje, že v prípade uzavretia školy má rodič nárok na dávku ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o svoje dieťa do 10 rokov. Vzhľadom na to, že ide o výnimočnú situáciu, nemusí v tomto prípade tlačivo „Žiadosť o ošetrovné“ potvrdiť lekár. Sociálna poisťovňa distribuovala dostatok týchto tlačív na svoje pobočky, kde ich žiadatelia dostanú a môžu vyplniť. Po ich odovzdaní spolu s potvrdením riaditeľa školy, prípadne iného príslušného orgánu, napríklad zriaďovateľa školy, o jej uzavretí im vzniká nárok na dávku ošetrovné na obdobie najviac desať dní.

Vyššie uvedené tlačivá sa nachádzajú na pobočke Komárno v informačno – poradenskom centre pobočky pri okienku č. 2.

 

Povodne: Neplatené voľno a sociálne poistenie

 

Sociálna poisťovňa v súvislosti s aktuálnymi povodňami upozorňuje tých zamestnancov, ktorí pre prírodný živel čerpajú na základe dohody so zamestnávateľom neplatené voľno, že v tomto období sa im povinné sociálne poistenie prerušuje. Konkrétne sa to týka povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia ako aj povinného poistenia v nezamestnanosti. Za zamestnanca počas neplateného voľna neplatí poistné na sociálne poistenie do Sociálnej poisťovne nikto, a nemusí ani on sám. Obdobie, kedy občan nebol povinne ani dobrovoľne dôchodkovo poistený, sa pre výpočet sumy dôchodku nehodnotí. Toto obdobie dôchodkového poistenia si však môže v Sociálnej poisťovni doplatiť aj spätne.

 

Dokument bol revidovaný: 05.06.2013


Zoznam aktualít: