SlovenskýMagyarEnglish

Stránkové hodiny na OR PZ Komárno

 16.12.2016

Vec

Informácia o zmene stránkových hodín – zaslanie

 

       Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre pristúpilo k zrušeniu rozšírených stránkových hodín, ktorým sme chceli reagovať na zvýšený počet žiadostí o vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a nárastu dodatočnej aktivácie bezpečnostného osobného kódu alebo certifikátu pre zaručený elektronický podpis občanov SR, ktorí sú štatutárnymi alebo oprávnenými zástupcami právnických osôb.

 

Nakoľko k nárastu počtu vyššie uvedených žiadostí nedošlo, dňom14. decembra 2016 budú na oddeleniach dokladov a okresných dopravných inšpektorátoch okresných riaditeľstiev Policajného zboru stránkové hodiny v nasledujúcom režime:

 

·         Pondelok:            08.00 h – 15.00 h

·         Utorok:                08.00 h – 15.00 h

·         Streda:                 08.00 h – 17.00 h

·         Štvrtok:               08.00 h – 15.00 h

·         Piatok:                 08.00 h – 14.00 h

 

                         

 

 

pplk. Mgr. Dušan Dragúň, riaditeľ


Zoznam aktualít: