SlovenskýMagyarEnglish

Projekt Turnaj o pohár starostky obce vo futbale

 02.10.2014

Názov projektu: Turnaj o pohár starostky obce vo futbale

Zámery a ciele projektu

Obecný úrad s TJ Družstevník Dedina Mládeže  v júni 2014 usporiada futbalový turnaj pri príležitosti 65. výročia vzniku obce. Turnaja sa zúčastňujú 4 družstvá z okolitých obcí. Hrať sa bude systémom každý s každým.Futbal má v obci dobré zázemie, Obecný klub zastrešuje 25 členné futbalové družstvo, ktorí účinkuje v druhej triede okresnej súťaže.

Cieľom projektu je podpora zdravia, podnietenie záujmu o šport, motivácia obyvateľov k zdravému životnému štýlu a zmysluplnému využívaniu voľného času.

 

Poskytovateľ

 

Nitriansky samosprávny kraj, DOTÁCIE NA PODPORU KULTÚRY A ŠPORTU 2014

Finančný príspevok od 

NSK

200,-€

Cieľová skupina:

Obyvatelia obce, pozvaní hostia spoločenského života, rodáci, obyvatelia zo susedných obcí

 

Termín realizácie projektu:

 

01.03.2014 - 31.12.2014


Zoznam aktualít: