SlovenskýMagyarEnglish

Projekt Oslavy 65. výročia vzniku obce Dedina Mládeže

 02.10.2014

Názov projektu: Oslavy  65. výročia vzniku obce Dedina Mládeže

Zámery a ciele projektu

Obec Dedina Mládeže v roku 2014  oslavuje 65. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti, pozývajú do  obce, všetkých tých , ktorí opustili obec, ale stále tu majú svojich príbuzných a priateľov. Cieľom projektu je, aby oslavy pozitívne prispievali ku spolupatričnosti a vzájomnej súdržnosti medzi obyvateľmi žijúcimi v obci a tými, ktorí z obce  odišli. Plánované aktivity: slávnostná akadémia v Izbe revolučných tradícií, ktorá je umiestnená v priestoroch kultúrneho domu (výstava znázorňuje vznik obce a prvé roky jej existencie), slávnostný kultúrny program v priestoroch kultúrneho domu, kde budú pozvaní zástupcovia miestnych organizácií, spolkov, riaditelia škôl, predstavitelia cirkvi, poslanci, rodáci a vzácni hostia, odovzdanie pamätných plakiet občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, jej propagáciu a reprezentovanie v rôznych oblastiach spoločenského alebo verejného života, otvorenie detského raja, futbalový zápas, kultúrny program.

 

Poskytovateľ

 

Nitriansky samosprávny kraj, DOTÁCIE NA PODPORU KULTÚRY A ŠPORTU 2014

Finančný príspevok od 

NSK

200,-€

Cieľová skupina:

Obyvatelia obce, pozvaní hostia spoločenského života, rodáci, obyvatelia zo susedných obcí

 

Termín realizácie projektu:

 

01.03.2014 - 31.12.2014


Zoznam aktualít: