SlovenskýMagyarEnglish

Projekt Historické premeny obce Dedina Mládeže

 02.10.2014

                                                                       Názov projektu: Historické premeny obce Dedina Mládeže

Zámery a ciele projektu

Obec Dedina Mládeže kladie veľký dôraz na oživenie spoločenského života, rozvoj kultúrneho potenciálu, čo dokazuje organizovaním rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.  Myšlienka zorganizovať výstavy sa zrodila s cieľom, aby sa obohatil kultúrny život obce, aby sa cez umelecký prejav a umelecký zážitok zbližovali obyvatelia obce a  návštevníci z iných regiónov. Hlavný cieľ:  vytvoriť stálu vlastivednú výstavu pri príležitosti 65. výročia vzniku obce, usporiadať kultúrny program pri príležitosti 65. výročia vzniku obce, organizovať  výstavu z diel amatérskych fotografov obce pod názvom „ Obec očami amatérskych fotografov“,  na pôde výstavy pripraviť pre deti z obce vzdelávacie programy so zameraním na pestovanie vzťahu k vlastnej histórii , k umeniu, k životnému prostrediu a ekológii.

 

Poskytovateľ


                            

 Úrad vlády Slovenskej republiky, Kultúra národnostných menšín 2014

Finančný príspevok od 

Úradu vlády  SR

500,-€

Cieľová skupina:

Projekt je určený pre širokú laickú verejnosť, rodiny s deťmi, mládež a študenti, učitelia škôl, seniori, turisti a záujemcovia o históriu obce.

 

Termín realizácie projektu:

 

01.03.2014 - 31.12.2014

 

 


Zoznam aktualít: