SlovenskýMagyarEnglish

Predlženie núdzového stavu do 19.03.2021

 08.02.2021

Dňa 05. 02. 2021 vláda SR uznesením č. 77/2021 predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní, t.j. od 08. 02. 2021 do 19. 03. 2021 (podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – novelizácia ústavným zákonom č. 414/2020 Z. z. z 28. 12. 2020 – účinný od 29. 12. 2020). V Zbierke zákonov SR uverejnené pod č. 49/2021 Z. z. a je účinné od 06. 02. 2021.


Zoznam aktualít: