SlovenskýMagyarEnglish

Preberanie kandidátnych listín

 19.09.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Preberanie kandidátnych listín

 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa kandidátne listiny doručia

v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže a pre voľby starostu obce Dedina Mládeže  sa odovzdávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie (ďalej len “MVK“) v Dedine Mládeže pani Jolane Morvaiovej nasledovne:

dňa 19. septembra 2014 (piatok) -  do konca pracovnej doby t.j. do 14.00 hod. na adrese Kultúrny dom, Nám. 4. apríla č.6/6.

Dňa 20. septembra 2014 (sobota) po telefonickom kontaktovaní zapisovateľky MVK na telefónnom čísle: 0918 262 808.

Dňa 21. septembra 2014 (nedeľa) do 24.00 hod. po telefonickom kontaktovaní zapisovateľky MVK

na telefónnom čísle: 0918 262 808.

Jelöltlisták átvétele

A 2014. november 15-i önkormányzati választásokra a jelöltlistákat leadhatják Morvai Jolikának az Ifjúságfalvai helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének

pénteken, 2014. szeptember 19-én 14.00 óráig a községi hivatalban,

2014. szeptember 20-án (szombat) telefonos megegyezés alapján a 0918 262 808-as telefonszámon,

2014. szeptember 21-én (vasárnap) 24.00 óráig telefonos megegyezés alapján a 0918 262 808-as telefonszámon.


Zoznam aktualít: