SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka Sociálnej poisťovne na bezplatný odborný seminár

 10.10.2014

Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár.

 

 

Téma: „Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou“

Termín:   28. októbra 2014 (utorok) od 9.00 hod.

 

Miesto konania:   zasadačka na 1. poschodí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne (ul. Župná 15, miestnosť č. 112) 

 

Program:

1.)  Otvorenie

2.)  Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri platení poistného

3.)  Diskusia

 

Svoje otázky a podnety týkajúce sa témy uvedenej v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí, prosím zašlite na nižšie uvedenú e-mailovú adresu pobočky Sociálnej poisťovne, najneskôr do 22. októbra 2014

Lektori:zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno

Organizačné pokyny:

  • Prezentácia 8.30 – 9.00 h
  • Odborný program 9.00 – 12.00 h

Vzhľadom na kapacitné možnosti rezervovaných priestorov (maximálne 70 miest) Vás žiadame o nahlásenie Vašej záväznej účasti, na mailovú adresu komarno@socpoist.sk  alebo  telefonicky  na  tel.  č.  0906 177 401, 02 3247 7400,  najneskôr  dňa 24. októbra 2014.

Seminár je bezplatný.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Zoznam aktualít: