SlovenskýMagyarEnglish

Povinné nosenie rúšok

 26.03.2020

Informujeme spoluobčanov, že v zmysle Opatrenia Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Číslo: OLP/2732/2020
pri ohrození verejného zdravia sa nariaďuje nasledovné
opatrenie:
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Zároveň na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23.marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad
za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia) a to v čase od 9. hod. do 12. hod.


Zoznam aktualít: