SlovenskýMagyarEnglish

Plánované termíny odvozu separovaného odpadu za 1. polrok 2019

 22.01.2019

Vážení spoluobčania!

V roku 2019 budeme pokračovať v zbere triedeného komunálneho odpadu. Zber sa uskutoční pravidelne, plánované termíny sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Separačný kalendár

Dedina Mládeže na 1. polrok 2019

Január 24. a 25.

Február 28. a 01. marec

Marec 28. a 29.

Apríl 25. a 26.

Máj 30. a 31.

Júl 3. a 4.

O odovzdanom množstve dostanete potvrdenky, ktoré si uschovajte! 

VÁŽENÍ OBČANIA! TOUTO CESTOU VÁS ŽIADAME, ABY STE K SEPARÁCII KOMUNÁLNEHO ODPADU PRISTUPOVALI  AJ NAĎALEJ

S POCHOPENÍM A ZODPOVEDNE!

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

                                                                                      


Zoznam aktualít: