SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie údajov zapisovateľky MVK v Dedine Mládeže

 06.09.2018

O Z N Á M E N I E

     Oznamujeme Vám meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo  a emailovú adresu zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Dedine  Mládeže pre voľby do orgánov samosprávy obcí:  

Meno, priezvisko                         Sídlo ( adresa )                                                                                    Telefónne číslo   Emailová adresa

Bc. Eleonóra Struháriková,  Námestie 4. apríla 6/6,  Kultúrny dom Dedina Mládeže,  0905 950 097,    struharikova@zonam.sk


Zoznam aktualít: