SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o výsledku - EKO DVOR

 09.10.2013

Verejný obstarávateľ:
Obec Dedina Mládeže, Námestie 4. Apríla 8, 946 03 Dedina Mládeže
Názov predmetu zákazky:
EKO DVOR Dedina Mládeže- stavebná časť


                                                     Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk


Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: EKO DVOR Dedina Mládeže- stavebná časť, zverejnené vo VVO č.127/2013 zo dňa 01.07.2013 pod značkou 10772 – MSP.
               Po posúdení splnenia podmienok účasti, komisia vyhodnocovala splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
               Po úplnom vyhodnotení a uskutočnení elektronickej eukcie verejný obstarávateľ v súlade s
§ 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje oznámenie o výsledku s poradím uchádzačov.
                Poradie uchádzačov:
1. OSP DANUBIUS DS s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín.
2. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.


Zoznam aktualít: