SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení poštového poukazu - Michal Zvozil

 20.09.2017

Zoznam

Oznámení verejnou vyhláškou o uložení poštových a úradných zásielok

na Obecnom úrade v Dedine Mládeže.

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade v Dedine Mládeže uloženú

 

 

„poštový poukaz“

 

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže, platnosť poštového poukazu je do 20.11.2017.

 

 

 

 

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade v Dedine Mládeže počas úradných hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: