SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Zvozil, Nagyová

 09.11.2017

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uloženú

 

„doporučenú listovú zásielku určenú do vlastných rúk“

 

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže, do 10. novembra  2017,

Monika Nagyová, bytom Dedina Mládeže, do 10. novembra 2017.

 

 

 

 

 

 

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

 


Zoznam aktualít: