SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Zvozil

 11.12.2017

Oznámenie o uložení zásielky

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uloženú

„doporučenú listovú zásielku určenú do vlastných rúk“

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže, do 25.12.2017.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: