SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Zvozil

 07.02.2018

Oznámenie o uložení zásielky

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uloženú

„doporučenú listovú zásielku určenú do vlastných rúk“

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže do 25.02.2018.

Uvedené zásielky si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: