SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Peter Molnár

 13.05.2019

Oznámenie o uložení zásielky

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uloženú

„doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk“

Peter Molnár, bytom Dedina Mládeže, dňa 10.05.2019.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: