SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Navrátilová, Zvozil

 19.10.2018

Oznámenie o uložení zásielky

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uložený

„doporučený list do vlastných rúk“

Danka Navrátilová, bytom Dedina Mládeže, dňa 18.10.2018,

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže, dňa 19.10.2018.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: