SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Michal Zvozil, Monika Nagyová

 06.08.2018

Oznámenie o uložení zásielky

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uloženú

„doporučený list“

Monika Nagyová, bytom Dedina Mládeže, dňa 06.08.2018,

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže, dňa 06.08.2018.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: