SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Dömeová, Zvozil

 11.12.2017

Zoznam

Oznámení verejnou vyhláškou o uložení poštových a úradných zásielok

na Obecnom úrade v Dedine Mládeže.

V zmysle ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade v Dedine Mládeže uloženú

„úradnú zásielku“

Zlatica Dömeová, bytom Dedina Mládeže, do 31.12.2017,

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže, do 31.12.2017.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade v Dedine Mládeže počas úradných hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: