SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Danka Navrátilová

 17.10.2017

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uloženú

 

„doporučenú listovú zásielku určenú do vlastných rúk“

 

Danka Navrátilová, bytom Dedina Mládeže, 2 zásielky do 4. novembra  2017

a 1 zásielku do 5. novembra 2017.

 

 

 

 

 

 

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: