SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Danka Navrátilová

 06.02.2018

Oznámenie o uložení zásielky

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uložené

„doporučené listové zásielky určené do vlastných rúk“

Danka Navrátilová, bytom Dedina Mládeže, do 19. a 20. februára 2018.

Uvedené zásielky si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: