SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky Alžbeta Csütörtökiová

 30.05.2019

Oznámenie o uložení zásielky

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uložený

„doporučený list do vlastných rúk“

Alžbeta Csütörtökiová, bytom Dedina Mládeže, dňa 28.05.2019.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Zoznam aktualít: