SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie o uložení listovej zásielky 1.8.2017

 01.08.2017

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Pošte v Kolárove uloženú

 

„doporučenú listovú zásielku určenú do vlastných rúk“

 

Michal Zvozil, bytom Dedina Mládeže, do 10.08.2017,

Zlatica Dömeová, bytom Dedina Mládeže, do 10.08.2017.

 

 

 

 

Uvedenú zásielku si môžete prevziať na Pošte v Kolárove počas prevádzkových hodín.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.


Zoznam aktualít: