SlovenskýMagyarEnglish

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

 12.03.2020

O Z N A M

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.
Žiadajú klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu.
Úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú.
Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom.
Úrad preruší všetky plánované burzy práce a výberové konania.


Zoznam aktualít: