SlovenskýMagyarEnglish

Oznam

 20.03.2013

Oznam

Vážení občania!

 

Obec Dedina Mládeže, zastúpená starostkou obce Ing., Bc. Gabrielou Gönczölovou Vám oznamuje, že na webovom sídle Ministerstva životného prostredia   Slovenskej republiky http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2011-2015

sú zverejnené Správa o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva  Nitrianskeho kraja na roky 2011 – 2015“.

Dokumenty sú sprístupnené k nahliadnutiu po dobu 21 dní od zverejnenia informácie - od dňa 19.03.2013 - na Obecnom úrade v Dedine Mládeže

v úradných hodinách.


Zoznam aktualít: