SlovenskýMagyarEnglish

Oznam - koncesionárske poplatky

 20.03.2013

Vážení občania!


Oznamujeme Vám, že dôležité informácie a rady, ako postupovať
pri platení koncesionárskych poplatkov od 1.1.2013, pri uplatnení zliav, resp.
zníženia poplatku nájdete v nasledovnom manuáli. V prílohe predkladáme aj
vzor čestného vyhlásenia pre uplatnenie zľavy.
Požadované doklady treba predkladať do 30. júna 2013 na adresu: RTVS, Odbor
výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava alebo na e-mailovú adresu:
uhrady@rtvs.sk.

 

MANUAL

ČESTNÉ VYHLÁSENIE - úhrady


Zoznam aktualít: