SlovenskýMagyarEnglish

Odovzdanie kandidátnych listín

 11.09.2018

Oznamujeme Vám, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí môžete odovzdať najneskôr

dňa 11.09.2018 do 24.00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Dedine Mládeže.

Kontakt zapisovateľky MVK:

Bc. Eleonóra Struháriková

tel.číslo: 0905 950 097


Zoznam aktualít: