SlovenskýMagyarEnglish

Maloostrovské hody - Kisszigeti búcsú

 07.09.2016

Rímskokatolícky farský úrad Kolárovo s úctou oznamuje Vám, že,

dňa 11. septembra 2016 v nedeľu o 14,00 hodine

z príležitosti Maloostrovských hodov bude kajúca pobožnosť pri prícestnom kríži na Malom Ostrove, pri kríži v miestnom cintoríne a pri Máriačke.
Pán farár Marian Slovák z Kolárova všetkých srdečne očakáva.

A gútai római katolikus plébánia tisztelettel értesíti Önöket, hogy

2016. szeptember 11-én vasárnap 14,00 órai kezdettel

megtartják a hagyományos kisszigeti búcsúi istentiszteletüket, az útmenti keresztnél, a helyi temetőben a keresztnél és a Máriácskánál.
Mindenkit szeretettel vár a gútai esperes Slovák Marián.


Zoznam aktualít: